Nisja e një Biznesi

“Realizimi i edeve tuaja për biznes”

Nisja e një biznesi dikton nevojën për një planifikim të kujdesshëm. Ne jemi të gatshëm të mbështesim sipërmarrësit gjatë gjithë procesit të fillimit të një sipërmarrjeje që ajo të jetë e suksesshme.

Informacion dhe Udhëzime

 • Informacion për të përgatitur dhe udhëzuar sipërmarrësit.
 • Ndihmon gjetjen e partnerëve dhe organizatave të specializuara.
 • Këshilla dhe burime online (modelet e planit të biznesit, parashikimet financiare, studimet e tregut etj.)

Shërbime Këshillimi

 • Analiza e vlefshmërisë së propozimit tuaj të biznesit.
 • Vlerësimi i potencialit tuaj sipërmarrës.
 • Optimizimi i planit të biznesit ose planit të marketingut.
 • Analizimi i studimit tuaj të tregut.
 • Analizimi i pasqyrave financiare të buxhetuara.
 • Asistencë në analizën e financimit.
 • Identifikimi i mundësive të financimit
 • Mbështetja e zhvillimit dhe ecurisë së biznesit.
 • Këshillim për menaxhimin e burimeve njerëzore.
 • Ndihmë në proçesin e implementimit të idesë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*