Fushat e Aktivitetit

Sistem Tatimor

Minimizoni riskun e ekspozimit ndaj një sistemi tatimor që ndryshon vazhdimisht dhe na besoni raportin tuaj me DPT.

Administrative

Nëse doni të rrisni performancën e organizatës suaj, na lejoni të japim kontributin tonë.

Pasuri të Patundshme

Përfaqësim me prokurë ose kontratë shërbimi në të gjitha proçedurat në raport me ZRPP.

Gjykatë

Ndjekjen e çështjeve administrative, regjistrimin dhe depoziyimet e ndryshimeve për OJF-të.

Të Përgjithshme

Nëse doni të siguroheni që gjërat ndodhin edhe në pamundësinë apo mungesën tuaj, na kontaktoni.!

Legjislacion Tregtar

Doni të jeni gati dhe të parashikoni kostot e operimit të biznesit tuaj, jemi gati t'ju asistojmë.

Konsulence.AL është një strukturë multifunksionale në përgjigje të nevojave të çdo biznesi apo individi në raport me strukturat ligjore, fiskale dhe çfarëdo natyre tjetër.  Ne jemi zyra juaj personale dhe angazhohemi të japim zgjidhje të gjitha problemeve tuaja administrative/fiskale/etj.

Ne kemi lindur në bazë të nevojës së klientëve tanë aktualë dhe potencialë për të marrë të gjitha shërbimet e nevojshme administrative.

Në shumicën e rasteve bizneset dhe individët shpenzojnë kohë/energji dhe angazhojnë staf në ndjekjen e çështjeve administrative dhe humbasin fokusin nga qëllimi i tyre primar. Konsulence.AL me eksperiencën dhe efiçencën e lartë merr përsipër të përmbushë të gjitha këto nevoja tuajat.

Ekipi Ynë

Ekipi ynë ka pjesë të tij, por nuk është i limituar me…

Xheladin PALUSHI

Konsulent/CEO

Xheladin Palushi është diplomuar në shkencat ekonomike në profilin Administrator i Biznesit. Është njohës dhe studiues i mirë i mjedisit të biznesit në tregun shqiptar. Me mbi 15 vite eksperiencë në drejtimin e biznesit, mbi 10 vite eksperiencë në fushën e OJF-ve në nivelet më të larta drejtuese si antar i bordeve drejtuese dhe drejtor Ekzekutiv, tregut të pasurive të patundshme dhe më gjerë është një aset i mirë për kompaninë tonë.

Luljeta DOGANI

Head of Operations

MBA në Adminstrim Biznesi me vlerësimin maksimal, eksperincë mbi 10 vite në sektorin e NGO dhe biznesit në pozicionin e ekzekutivit dhe CFO.
Luljeta është trajnuar dhe certifikuar në fushën e konsulencës së karrierës dhe sigurohet për funksionimin optimal të strukturës së Konsulencë.AL në arritjen e performancës në nivelin maksimal të mundshëm.

Na Kontaktoni!

K.P. 119, TIRANË

(+355) 69 2064 518

kontakt@konsulence.al